Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 februari 2007

Wie gaan er naar de Provinciale Staten?

artikel Rijnpost, 7 februari

door Jaap Schaaf

Verkiezingen Zijn bestuurlijke ervaring heeft R.Weijers opgedaan in Zeist. Daar was hij voorzitter van de locale D66 afdeling. Van 2003 tot 2006 was hij er lid van de gemeenteraad en nam deel aan het overleg in de commissies Bestuur en Middelen en Samenleving. In 2006 verhuisde hij met vrouw en kind naar Veenendaal, waar hij al eerder de VWO opleiding aan het Christelijk Lyceum voltooide.

D66-kandidaat Ronnie Weijers (37) wil met iedereen over het provinciale verkiezingsprogramma van zijn partij praten. Via www.D66Veenendaal.nl is de website van de provinciale fractie en zijn eigen weblog te bereiken. De standpunten staan daar kort en duidelijk geformuleerd. In Veenendaal zijn ongeveer 400 standvastige D66 stemmers. Weijers nodigt hen en alle andere D66 sympathisanten uit om hun voorkeurstem op hem, plaats 4 van de D66-lijst, uit te brengen, zodat de regio Veenendaal goed vertegenwoordigd wordt in de Staten.

In de korte periode dat Weijers in Veenendaal woont heeft hij zich zoveel mogelijk verdiept in de actuele zaken die hier in de regio leven. Over enkele zaken heeft hij al een duidelijk standpunt: “Het is jammer dat het overleg over de hoogspanningskabels op slot zit. De province kan daarin een belangrijke rol spelen.”

Samenvoeging

“Een samenvoeging van Veenendaal met een van de aangrenzende gemeenten, daar zie ik de noodzaak niet van in. Samenvoegingen hebben alleen zin als het dienstbaar voor de burger is. Als het bestuur daardoor bijvoorbeeld dichter bij de burger komt te staan. Maar als Renswoude en Veenendaal allebei graag willen fuseren, zullen wij ze niet tegenhouden.”

Groen “D66 wil Utrecht groen houden. Daarom maken wij ons bijvoorbeeld sterk voor het groen houden van het vliegveld Soesterberg. De ecologische hoofdstructuur moet daar alle ruimte krijgen, evenals bij de Limes, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Grebbelinie. In 2010 moet in het paleis Soestdijk een museum ondergebracht worden.”

Jeugdzorg “Voor de jeugdzorg zou ik bijzondere aandacht willen hebben. De provincie heeft daar duidelijke verantwoordelijkheden liggen. Extra geld is volgens ons niet waar het om draait. Maar als er extra geld moet komen om wachtlijsten weg te werken, of om acute automatiseringsproblemen op te lossen, dan moet dat geld er komen. De bureaucratie moet worden ingedamd.”