Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 juni 2018

Verduurzamen en behouden van cultureel erfgoed

2018 is het Europese jaar voor Cultureel Erfgoed. In deze cyclus wordt de raad geconsulteerd over het gemeentelijk beleid op het vlak van Cultureel Erfgoed. Een van de invalshoeken is de “Vervening” van Veenendaal. Dat is natuurlijk een mooi dwarsverband met het Gilbertjaar in het vooruitzicht. In dezelfde raadscyclus wordt door het B&W namelijk gemeld hoe de extra cultuursubsidie komend jaar wordt aangewend voor  organisatie van het Gilbertjaar. D66 is blij te zien dat ook via die kant wordt bijgedragen aan de beleving en het behoud van het cultureel erfgoed in Veenendaal.

Consultatiestuk cultureel erfgoed

Commissielid Geurt-Jan Ploeg gaf de volgende reactie op het consultatiestuk cultureel erfgoed: D66 zet zich al lange tijd in voor het behoud van cultureel erfgoed. Op ons initiatief is bijvoorbeeld in 2017 de subsidie voor het onderhoud en de verduurzaming van monumenten weer op touw gezet. Daarom zijn wij ook erg blij met het rapport dat is verschenen over alle aspecten van het cultureel erfgoed binnen Veenendaal: archeologie, karakteristieke panden en landschappen. Wat ons betreft zet de gemeente dit rapport om in gedegen beleid voor cultureel erfgoed en wordt er bij alle bouwwerkzaamheden rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde die we in Veenendaal hebben.

Cultuur historie in het onderwijs

D66 Veenendaal vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennismaken met de cultuurhistorische rijkdom van Veenendaal, en dat begint bij de jeugd. Daarom zouden we graag zien dat de gemeente in gesprek gaat met het primair en voortgezet onderwijs in Veenendaal om samen hierover een lesprogramma te ontwikkelen. Dit voorstel hebben wij dan ook ter sprake gebracht binnen de raadscommissie zodat wij kunnen verzekeren dat de cultuurhistorie van Veenendaal ook in de toekomst behouden blijft.