Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 maart 2020

Vacatures afdelingsbestuur

Vacatures afdelingsbestuur

D66 Veenendaal is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Voor de posities van voorzitter van het afdelingsbestuur, secretaris en penningmeester zijn vacatures.

1. Voorzitter

We hebben een voorzitter nodig die de partij kent en de weg weet in Veenendaal en de regio. Iemand die makkelijk communiceert, inspireert en enthousiasmeert. Idealiter houdt de voorzitter zicht op de grote lijnen en delegeert hij of zij uitvoeringstaken aan collega’s in het bestuur. De specifieke situatie in Veenendaal vraagt echter ook om een ‘meewerkend voorman/vrouw’ die zelf ook de handen uit de mouwen steekt. De ideale kandidaat kan makkelijk schakelen tussen deze twee perspectieven.

Hier vindt u de volledige profiel: Profiel voorzitter

2. Secretaris

De secretaris is het ‘procedurele geweten’ van het bestuur. Hij zorgt ervoor dat de besluitvorming conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging verloopt en is daarvoor het aanspreekpunt voor de leden en de bestuurders.

De secretaris houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van het bestuur en de afdeling. Hij is de spil wat betreft de interne communicatie. Hij verzamelt proactief zoveel mogelijk gegevens die van belang zijn voor het bestuur. Een secretaris stelt de agenda van de vergaderingen op, verstuurt deze en verzorgt een verslag van ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. De secretaris gaat na wie er tijdens de ledenvergadering stemrecht heeft en legt tijdens de vergadering de genomen besluiten vast. Deze stukken archiveert hij herkenbaar en traceerbaar.

Hier vindt u de volledige profiel: Profiel secretaris

3. Penningmeester

Van de penningmeester van de afdeling wordt verwacht dat deze persoon beschikt over doorzettingsvermogen en onafhankelijkheid in handelen. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de afdeling Veenendaal. Binnen het afdelingsbestuur draagt hij of zij de verantwoordelijkheid voor het voorleggen van het financieel jaarverslag, de begroting, de afdracht regelingen en overige financiële voorstellen aan de Algemene Afdelingsvergadering (AAV). Ook draagt hij de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze financiële documenten.

Hij overlegt waar nodig met collega-penningmeesters in de regio en de penningmeester van het Landelijk Bestuur, dan wel de controller van het Landelijk Bureau en gebruikt de opgedane kennis  ten voordele van de regio en de afdelingen binnen de regio.

Hier vindt u de volledige profiel: Profiel penningmeester

 

Tot 10 mei kunt u uzelf kandideren voor één van deze posities, door een (korte) motivatiebrief met cv te sturen aan Perihan Özgül, via perozgul@gmail.com.