Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 april 2019

Top-down besluit: van hoogspanningslijnen naar ondergrondse kabels

D66 vindt burgerparticipatie belangrijk. Soms zijn er dossiers waar al geruime tijd draagvlak voor is, maar er ook gewoon concrete en daadkrachtige besluiten moeten genomen worden door de politiek, oftewel dossier waar top-down besluiten nodig zijn om zaken in gang te zetten. Ten aanzien van de hoogspanningskabels gaat ook om een letterlijk top-down verhaal: in het (unaniem) aangenomen raadsprogramma hebben alle politieke partijen van Veenendaal zich gecommitteerd aan het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen.

Samen met de ChristenUnie zet D66 zich hier al jaren voor in, bijvoorbeeld met een voorstel om het vervolg van een haalbaarheidsstudie in gang te zetten. D66 vindt het ondergronds brengen van de kabels als één van de ‘hoogste’ prioriteiten. Bij de begroting dient de gemeentelijke bijdrage hiervoor gereserveerd te worden. Wat D66 betreft heeft Veenendaal de ambitie om als eerste gemeente te starten met het verkabelen van de hoogspanningslijnen.