Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 maart 2007

Stemgedrag

schrijverspark

Het college in Veenendaal koos voor een charmante oplossing voor wat het bordeel Xandra betreft. Zou het college op zo’n creatieve manier ook met bijvoorbeeld de hoogbouw aan de Wilhelminastraat om kunnen gaan?

Coby van den Heuvel van D66 Veenendaal schreef hier een brief over:

Bordeel Xandra is uitgekocht door de gemeente Veenendaal. Het lijkt erop dat het college gekozen heeft voor een charmante oplossing. Bewoners van het Schrijverspark tevreden, bewoners van de Klompersteeg tevreden. Eind goed al goed, net als in een sprookje. Je vraagt je alleen het volgende af: als het college op zo’n creatieve manier met lastige zaken kan omgaan, kan dit dan ook niet met andere ‘hoofdpijnpunten’? Bijvoorbeeld met (de stemming rond) wel of geen hoogbouw aan de Wilhelminastraat?

Er is tot op heden alleen gekeken naar de zogenaamde ‘juridische geldigheid’ van de stemming waarbij vooralsnog wordt uitgegaan van een 16-15 verhouding in het voordeel van de hoogbouwaanhangers. Na inwinnen van juridisch advies komen in het memo van burgemeester Elzenga t.b.v. van de extra bijeenkomst van het Raadspresidium van 28 februari jl. (‘om politieke dekking voor de gekozen oplossing te krijgen’, is in het advies te lezen) alleen de juridische gronden terug. Nergens wordt gesproken over de gevoeligheid van dit besluit. Sterker nog: wethouder Sanders heeft zich al opgeworpen om het slecht nieuws gesprek met de bewoners van de Wilhelminastraat voor zijn rekening te nemen. Terwijl er in het advies ook echt nog een andere optie voorkomt: het agenderen van een extra raadsvergadering, zodat de raad zich ‘expliciet kan uitspreken of dit oordeel wordt gedeeld.’ De bordeelkwestie heeft trouwens nog een mogelijkheid opgeleverd: veel commotie vanuit de inwoners van Veenendaal schijnt ook effect te kunnen hebben. Ik hoop het van harte.

Wat is de essentie van het verhaal eigenlijk? Er zijn afspraken met bewoners van de Wilhelminastraat gemaakt die nu – zo lijkt het erop – niet worden nagekomen. Dit kan de gemeente niet maken. Afspraak is afspraak.

Aangezien u deze week stemt – of misschien al hebt gestemd als u dit leest – voor de Provinciale Staten, onderstaand nog even het stemgedrag van de gemeenteraad t.a.v. hoogbouw aan de Wilhelminastraat/Weverij.

 

Gewoon even ter overdenking.

PVDA

VVD

CDA

Christen Unie

SGP

Groen Links

Lokaal Veenendaal

SP

voor

voor

voor

tegen

tegen

tegen

tegen

tegen

 

Coby van den Heuvel D66 Veenendaal