Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 februari 2007

‘Stedelijke groei soms temperen’ – D66 Veenendaal

artikel Rhenens-Betuwse Courant, 28 februari 2007

door Willy Hoorn

RHENEN/REGIO – Politiek in Den Haag, provincie of plaatselijk: het blijft mensenwerk. Zoals vrouwen vaak de gewoonte hebben om op een vrouw te stemmen, zo zullen de meeste mensen bij verkiezingen voorkeur hebben voor een kandidaat uit de eigen omgeving. Solidariteit? Met in het achterhoofd dat bij problemen kandidaten uit de directe omgeving gemakkelijker aanspreekbaar zijn? Omdat “buurtgenoten” op de hoogte zijn van de plaatselijke of regionale situatie? Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Bijv. de verkeersproblematiek over de N225 van Grebbeberg door Rhenen centrum naar Remmerden en door Elst. En waarom duurt het zo lang voor dat fietspad tussen Rhenen en Elst er komt? De ontsluiting vanaf de provinciale Cuneraweg naar Kwintelooijen? De verkeersopstoppingen op de Rijnbrug?

Ronnie Weijers, D66 kandidaat voor de a.s. provinciale verkiezingen, woonde jarenlang in Rhenen boven de herenmodezaak van zijn ouders aan de Herenstraat.

De beide zonen Jan en Ronnie hebben gekozen voor een sociaal/maatschappelijke carrière. Zoon Jan koos voor een baan bij de NCDO en is projectleider van De Derde Kamer, een schaduwparlement met 150 leden. De leden komen uit Nederland én uit ontwikkelingslanden. Samen proberen ze ontwikkelingssamenwerking en andere internationale thema’s op de Haagse politieke agenda te houden. Zoon Ronnie is werkzaam bij museum het Catharijneconvent in Utrecht, waar hij hoofd financiën is. Tijdens zijn diensttijd, die hij vervulde als waarnemer tijdens de oorlogen in Joegoslavië, ontmoette hij zijn huidige Bosnische vrouw Nermina. Terug in Rhenen werd hij lid van de plaatselijk steunfractie van D66. Toen er in 1999 in Elst een tijdelijke opvang voor asielzoekers gevestigd werd, hebben Ronnie en Nermina wekelijks als vrijwiligers meegewerkt aan de opvang. Als echtpaar verzorgden zij samen de lastig in te roosteren zaterdag. In 2000 verhuisde het echtpaar naar Zeist. Ook daar waren zij allebei maatschappelijk actief. Ronnie was er lid van de gemeenteraad. Bij zijn werk in de raad ontdekte hij ook het belang van de provincie, want “alle gemeenten willen groeien, huizen en bedrijventerreinen bouwen”. Het is belangrijk voor de ruimtelijke inrichting van ons land dat er een hogere overheid is die alle stedelijke ambities tegen elkaar afweegt en groei soms moet temperen, om te voorkomen dat Nederland één groot asfaltland wordt.

Ronnie en Nermina, inmiddels ouders van zoon Dennis, verhuisden in 2006 terug naar de omgeving en wonen nu in Veenendaal.

Provincie

Iedere 10 jaar bepaalt de provincie in het provinciale Streekplan, waar wél en waar niet gebouwd mag worden. De provincie beheert de provinciale wegen (bijv. N225 en N233) en legt fietspaden aan. Zij verleent vergunningen voor het openbaar vervoer en betaalt mee aan bus- en spoorverbindingen. De provincie financiert instellingen in de jeugdzorg. Ze investeert in cultuur en cultureel erfgoed. De provincie levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling van levensloopbestendige wijken en woningen met zorgfaciliteiten.