Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorgen voor elkaar

Onderwijs, werk, sport, cultuur, groen... Als je niet gezond of mobiel genoeg bent om mee te doen heb je er weinig aan. Inwoners van Veenendaal die dat nodig hebben moeten de ondersteuning krijgen waarmee ze zoveel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Iedereen heeft wel eens hulp nodig en wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar.

D66 gaat uit van positieve gezondheid, wat meer is dan alleen maar gezond zijn. Bij positieve gezondheid staat het vermogen om mee te doen, ook als je sociale, fysieke of emotionele uitdagingen hebt. Actief zijn, meedoen en het hebben van sociale contacten zien wij als onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid. Het gaat dus om wat mensen wél kunnen, in plaats van wat ze niét kunnen. Zorg en welzijn dienen erop gericht te zijn dat mensen zo lang en zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijven, waarbij de kwaliteit van leven zo groot mogelijk is. Mensen voeren zelf ook zoveel mogelijk eigen regie over hun leven. Met hulp van familie, vrienden, kennissen en andere vrijwilligers waar mogelijk, en van professionele hulp waar nodig.

Iedereen heeft wel eens hulp nodig en wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar.