Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimte voor ontwikkeling

De kracht van Veenendaal ligt in kennis, innovatie en creativiteit. Investeren in onderwijs en werk is de basis voor economische prestaties en persoonlijke groei, en de sleutel tot goed en respectvol samenleven.

D66 staat voor het beste onderwijs en eerlijke kansen. Voor iedereen. Onderwijs is een van de belangrijkste bouwstenen van de samenleving. Mensen moeten gelijke kansen krijgen zich te ontwikkelen, om het beste uit zichzelf te halen. Dat houdt niet op als je 18 bent: onderwijs betekent voor ons een leven lang leren. Leren is investeren in je toekomst, en investeren in leren is dus een investering in een toekomstbestendig Veenendaal.

Met een diploma op zak ga je de arbeidsmarkt op. Maar niet iedereen vind zomaar werk. (Leeftijds)discriminatie, taalachterstanden, beperkingen en overbodige regels kunnen de zoektocht naar werk in de weg staan, en de gemeente heeft een rol te spelen in het wegnemen van die barrières. Dat geldt ook voor de armoedebestrijding, waar D66 inzet op het voorkomen van schuldenproblematiek en huisuitzettingen, en op een betere benutting van de regelingen die we al hebben voor minima.

De kracht van Veenendaal ligt in kennis, innovatie en creativiteit.