Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed en veilig wonen

In Veenendaal moet iedereen zich thuis kunnen voelen. Dat begint bij goede woningen in mooie buurten. Woningen voor starters, gezinnen, alleenstaanden en ouderen. Betaalbare koop en (sociale) huur door elkaar heen in de wijk. Duurzame woningen ook, die goed geïsoleerd zijn en niet meer aan het gasnet vastzitten. Investeren in de verduurzaming van bestaande woningen moet worden aangemoedigd en ondersteund.

Gegeven de beperkte ruimte in Veenendaal experimenteren we met nieuwe woonvormen, zoals tiny living en het ombouwen van leegstaande kantoorpanden. En we werken aan een betere doorstroming op de woningmarkt.

In de wijk moet het natuurlijk veilig zijn. Maar je moet je er ook veilig voelen. Het is daarvoor belangrijk goed contact met je buren en met je wijkagent te hebben. Straatverlichting moet goed werken. Grote maar ook kleine criminaliteit moet worden aangepakt, maar het liefst zetten we in op preventie.

In Veenendaal moet iedereen zich thuis kunnen voelen.