Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Geef groen de ruimte

D66 pleit voor een duurzame samenleving. Daar hoort bij dat D66 zuinig is op het milieu en het overgebleven groen in en rondom Veenendaal. Daarbij wil D66 ruimte geven aan groen, niet alleen aan de rand van de stad, maar vooral daarbinnen waar het haar grootste waarde heeft.

We bieden ruimte aan groen en aan water. Groen is geen accessoire in het interieur van de stad: het heeft veel functies en biedt oplossingen voor de problemen die we het hoofd moeten bieden: toenemende regenval, hittestress en de verslechtering van de luchtkwaliteit. Groen draagt bij aan een gezonde stad. Bomen en planten zetten CO2 om in zuurstof en filteren fijnstof uit de lucht.

Een groene omgeving verlaagt stress en zorgt ervoor dat mensen meer bewegen en kinderen vaker buiten spelen. Groen zorgt voor een veilige en prettige leefomgeving voor inwoners.

D66 pleit voor een duurzame samenleving.