Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte voor ontwikkeling

De kracht van Veenendaal ligt in kennis, innovatie en creativiteit. Investeren in onderwijs en werk is de basis voor economische prestaties en persoonlijke groei, en de sleutel tot goed en respectvol samenleven.

Dynamisch en bruisend

Veenendaal is een plaats van aanpakken en ondernemen. Als gemeente hebben we een duidelijk profiel van regionale winkelstad, en de economische dynamiek is groot. D66 wil kwalitatieve groei. Een samenleving zonder groei bloeit niet. Groei zorgt voor dynamiek en voor kansen. Kansen op werk, op zelfstandigheid en zelfverwezenlijking. En heel basaal: groei zorgt voor de middelen om te investeren in onderwijs, in zorg en in elkaar.

Geef groen de ruimte

D66 pleit voor een duurzame samenleving. Daar hoort bij dat D66 zuinig is op het milieu en het overgebleven groen in en rondom Veenendaal. Daarbij wil D66 ruimte geven aan groen, niet alleen aan de rand van de stad, maar vooral daarbinnen waar het haar grootste waarde heeft.

Goed en veilig wonen

In Veenendaal moet iedereen zich thuis kunnen voelen. Dat begint bij goede woningen in mooie buurten.

Zorgen voor elkaar

Inwoners van Veenendaal die dat nodig hebben moeten de ondersteuning krijgen waarmee ze zoveel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Iedereen heeft wel eens hulp nodig en wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar.

De gemeente is van jou

Samen maken wij Veenendaal. Man en vrouw, jong en oud. Wie je ook wil zijn of liefhebben. Of je nu zeven diploma’s hebt of juist heel veel talent of ervaring. Vier grootouders uit Veenendaal of een tante in Marokko. Iedereen hoort erbij, en we sluiten niemand uit.