Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg: Ruimte voor professionals

De beroepskrachten in zorgverlenende instanties hebben als doel om goede zorg en ondersteuning te leveren, en de relevante kennis om te beslissen hoe dit als beste uitgevoerd kan worden en welke middelen zij hiervoor nodig hebben. D66 wil graag ruimte bieden aan deze professionals. Nu vindt er nog veel overbodige controle plaats, waaraan geld en tijd wordt besteed die beter in de zorg gestoken kunnen worden. Eén manier waarop D66 overbodige controle wil terugdringen is het geven van ongelabeld budget aan de wijkteams, waarover pas achteraf verantwoording wordt afgelegd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018