Steun ons en help Nederland vooruit

Werk maken van werk

De economie trekt aan en de werkgelegenheid neemt toe. Maar nog niet iedereen profiteert daarvan. Sommige mensen komen (nog) niet aan werk. Een deel van deze mensen heeft recht op een bijstandsuitkering, of zijn werkzaam in de sociale werkvoorziening. In Veenendaal zijn dat meer mensen dan in andere gemeentes in de provincie Utrecht. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. D66 vindt dat iedereen moet meedoen voor zo ver dat kan. Wij willen de tweedeling tussen mensen die genoodzaakt zijn langs de kant staan en mensen die meedoen verkleinen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018