Steun ons en help Nederland vooruit

Niet tussen wal en schip als je 18 wordt

De aansluiting tussen jeugdzorg en volwassenzorg is en blijft een aandachtspunt. Het betreft vooral jongeren die in hun ontwikkeling nog niet in staat zijn om zelfstandig te functioneren, hoewel zij volgens de wet meerderjarig zijn. Door de afwezigheid van een sociaal netwerk en een ondersteunende thuissituatie ontbreekt het deze jongeren aan steun en aansturing op de weg naar zelfstandigheid. In de gebrekkige aansluiting van de jeugdzorg naar de volwassenenzorg raken daardoor veel jongeren uit beeld. D66 wil specifieke doorstroomtrajecten mogelijk maken, gericht op de verschillende levensterreinen waarmee jongeren te maken hebben.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018