Steun ons en help Nederland vooruit

Vrije schoolkeuze

Ouders baseren hun schoolkeuze steeds minder op het predikaat ‘openbaar’ of ‘bijzonder’, maar juist op kwaliteit, pedagogische aanpak, fysieke afstand en sfeer van een school. Daarom staat voor D66 ‘school’ centraal, niet of ze ‘openbaar’ of ‘bijzonder’ is. Wij zijn dan ook voorstander van acceptatieplicht voor scholen zodat de ouders maximale keuzevrijheid hebben. Objectieve informatie over alle mogelijke scholen moet gemakkelijk te verkrijgen zijn (via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), website en/of gemeente) zodat ouders goed kunnen vergelijken en een goede afweging kunnen maken bij de uiteindelijke keuze van een school voor hun kind(eren).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018