Steun ons en help Nederland vooruit

Voorkomen en verhelpen van schuldenproblematiek

De gemeenten zijn sinds 2012 verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. Ook in deze vindt D66 dat preventie beter is dan het zo ver laten komen. In dat kader zijn de voorlichting en educatie belangrijk. Daar waar het toch zo ver komt is het belangrijk dat mensen een helpende hand krijgen. Dit betekent niet dat de verantwoordelijkheid voor de schulden naar de gemeente overgaat. De persoon zelf blijft altijd verantwoordelijk en zal mee moeten werken om eigen problemen op te lossen. Het gaat hierbij vaak niet alleen om de schuldenproblematiek zelf, maar ook om de problemen in de sfeer van gezondheid, verslavingen e.d. De gemeente moet daarom integrale ondersteuning bieden voor een blijvend resultaat. Deze ondersteuning wordt door de verschillende (deskundige) netwerkpartners geleverd. ZZP’ers in financiële nood verdienen dezelfde hulp als elke andere inwoner met schuldproblematiek.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018