Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid: Een taak voor iedereen

Een veilige plaats is onmisbaar voor het leven in vrijheid. Doel van het veiligheidsbeleid is het bevorderen van een gemeenschap met een gezond en goed sociaal karakter. De overheid draagt hierbij de zorg voor regelgeving, handhaving en toezicht waarbij de zaken als overlast, verloedering en criminaliteit worden aangepakt. De overheid kan dit niet alleen; ook de inwoners, bedrijven en bezoekers hebben hierin een rol. In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de veiligheid en zijn redelijk goede resultaten geboekt. Betere regie en sturing van het veiligheidsketen, aanpak van overlast zowel op groeps- als individueel niveau en aanpak van veelvoorkomende criminaliteit blijven actueel. D66 wil wel meer aandacht voor preventie, het veiligheidsgevoel en aanpak van minder zichtbare, maar zeer ingrijpende problemen, zoals huiselijk geweld.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018