Steun ons en help Nederland vooruit

Veenendaal ICT-stad

Naast detailhandel is technologie en dan met name op informatie- en communicatiegebied een belangrijke sector in Veenendaal. D66 wil dat de gemeente de verdere ontwikkeling en profilering van deze sector voortzet en de ruimte geeft. Dit moet tot uiting komen in de promotie, acquisitie en onderwijs en kennisontwikkeling in Veenendaal.

Met een ICT-campus dient wat D66 betreft Veenendaal zich te ontwikkelen tot een smart-city, waarbij digitale kennis en innovaties een belangrijke spil vormen voor een duurzame vooruitgang. Met open en big data en het faciliteren van een solide ICT-infrastructuur zorgt de gemeente voor een goede profilering van Veenendaal als ICT-city binnen de regio FoodValley.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018