Steun ons en help Nederland vooruit

Taalhuis voor iedereen

Laaggeletterdheid of taalachterstand heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. Mensen schamen zich ervoor en worden afhankelijk van anderen, waardoor het probleem vaak verborgen blijft. Als je de taal niet machtig bent, niet goed kunt lezen en schrijven en moeite hebt met de computer, vind je minder makkelijk een baan. D66 wil het aantal laaggeletterden en mensen met taalachterstand terugbrengen de komende collegeperiode. Dit is geen gemakkelijke, maar wel een noodzakelijke opgave: iedereen moet mee kunnen doen. Met de juiste inzet kunnen we samen met onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, de bibliotheek en vrijwilligers laaggeletterdheid tegengaan. Veenendaal heeft inmiddels een taalhuis waar diverse vrijwilligersorganisatie taalmaatjes en lessen in groepsverband aanbieden. We willen met extra financiƫle middelen de aanpak versnel en en initiatieven ondersteunen.

Net zo belangrijk is breder toegankelijke, begrijpelijke dienstverlening en informatievoorziening van de gemeente. Ook moet de gemeente ondersteuning bieden aan mensen die tegen problemen aanlopen bij het aanvragen van informatie en voorzieningen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018