Steun ons en help Nederland vooruit

Schooluitval voorkomen

D66 wil graag dat elk kind met een diploma van school gaat. Een diploma geeft de beste kans op een baan, daarom is elke vroegtijdig schoolverlater er één te veel. D66 wil intensief blijven samenwerken met scholen, jeugdzorg en welzijnswerkers om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en daarmee kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De gemeente moet direct optreden bij schoolverzuim en sturen op een startkwalificatie voor elk kind. Wij streven daarom naar een samenhangende aanpak voor jongeren die dreigen uit te vallen. Dat wil zeggen: zo snel mogelijk reageren en intensieve begeleiding. In samenwerking met het bedrijfsleven kan in de vorm van loopbaanoriëntatie veel bereikt worden om jongeren weer perspectief te geven op een kansrijke toekomst.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018