Steun ons en help Nederland vooruit

Scheefwonen tegengaan

Het betaalbaar houden van woningen in de vrije huursector is een aandachtspunt. De gemeente moet onderzoeken hoe betaalbare huurwoningen ook betaalbaar blijven. Hierbij denken we aan huurbescherming boven de ‘aftoppingsgrens’. Met mensen die geen recht meer hebben op een sociale huurwoning maar er nog wel in wonen, moeten bindende afspraken gemaakt kunnen worden over het doorstromen naar een reguliere woning – op voorwaarde dat deze woningen er zijn natuurlijk. Zo gaan we scheefwonen tegen en maken we meer ruimte voor starters.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018