Steun ons en help Nederland vooruit

Samenwerken van ondernemers, onderwijs en overheid

Mensen die langs de kant staan, hebben nu te weinig kans op een baan. Daarom zet D66 vooral in op het stimuleren van werkgelegenheid en betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Hiervoor is een goede samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs, UWV, sociale werkvoorziening en andere netwerkpartners onontbeerlijk. Dit kan alleen in regionaal verband goed aangepakt worden. Wij vinden dat zelfstandig ondernemerschap en samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en onderwijs voor leerwerkplekken en stages meer moeten worden gestimuleerd. Bij aanbestedingen moet waar mogelijk ‘social return’ (het aannemen van Veenendaalse werkzoekenden) in het programma van eisen worden opgenomen. Hierbij verdient de jeugdwerkloosheid bijzondere aandacht.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018