Steun ons en help Nederland vooruit

Re-integratie op de arbeidsmarkt

Het moet lonen om (weer) te gaan werken. Aan de slag gaan mag niet betekenen dat je er netto op achteruit gaat. In ons beleid gaat werk boven inkomen. Arbeid moet lonen. De gemeente moet wat ons betreft een goede verbinding leggen tussen het economisch beleid en re-integratie van mensen naar baan. In het verleden is veel geld uitgegeven aan re integratiebedrijven en gesubsidieerde banen die niet tot de beoogde uitstroom hebben geleid. D66 vindt dat deze inzet alleen kan als het ook duurzaam tot gewenste resultaten leidt. De gemeente moet zelf veel dichter op de begeleiding van mensen naar een baan zitten. De middelen die we krijgen moeten worden ingezet om de arbeidskansen van mensen te vergroten.

De gemeente laat wat ons betreft de bijstandsgerechtigden niet via de sociale werkvoorziening werk doen waar we normaal gesproken een gewoon loon voor zouden betalen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018