Steun ons en help Nederland vooruit

Preventie waar het kan, handhaving waar het moet

Om te zorgen dat Nederlanders veilig zijn en zich veiliger kunnen voelen, kiest D66 allereerst voor het sociaal-innovatief werken aan veiligheid, bijvoorbeeld door te investeren in gastheren en gastvrouwen die onze rechtsbeginselen uitstralen en door samen Veenendaal schoon, heel en veilig te houden. Daarnaast zetten we in op het tegengaan van schooluitval, voorkomen van schulden en creëren van meer kansen. Vervolgens helpen we mensen en bedrijven bij wat zij zelf kunnen doen om criminelen – ook online – buiten de deur te houden. Wij investeren in sterke wijkteams en wijkagenten, die de ogen en oren van de politie op straat zijn en een belangrijke preventieve werking kunnen hebben. Straf is een kernonderdeel van een effectief rechtssysteem, ter voorkoming van herhaling, ter vergelding, maar ook als afschrikking voor anderen. Hierbij hoort de reclassering een prominente rol te vervullen als het gaat om toezicht en begeleiding om veroordeelden terug de samenleving in te helpen. Onderwijs en werk tijdens detentie dragen bij aan een kansrijke terugkeer. Vergoeding van schade door daders is de regel. In geval van straf bij jeugdigen wordt jeugdzorg direct ingeschakeld. ‘Voorkomen is beter dan genezen’: preventie staat in het veiligheidsbeleid van D66 voorop. Maar helaas zijn preventieve maatregelen alleen niet altijd genoeg. D66 vindt dat de regels die er zijn gehandhaafd moeten worden. Ook overlast, intimidatie en ‘kleine criminaliteit’ mogen niet worden gedoogd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018