Steun ons en help Nederland vooruit

Preventie en bevorderen van gezond gedrag

Preventie is investeren in de toekomst. Preventie kan immers erger voorkomen en draagt bij aan het betaalbaar houden van de zorg op langere termijn. Al het beleid moet erop gericht te zijn dat mensen zo lang en zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijven, waarbij de kwaliteit van leven zo groot mogelijk is. Een gezonde leefstijl en het voorkomen van vermijdbare zorgbehoefte vormen voor D66 belangrijke uitgangspunten. Wij zijn voorstander van een actief voedingsbeleid, dat gezonde eetpatronen al in de kindertijd aanleert. Als onderdeel hiervan willen we betere voorlichting over voeding stimuleren en kinderen beschermen tegen marketing van ongezonde producten. Sport, bewegen, cultuur en welzijn vormen de hoeksteen van het preventiebeleid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018