Steun ons en help Nederland vooruit

Gezondheid: Preventie eerst

Met de decentralisatie van de zorg en het ingaan van de Wmo werd de gemeente de afgelopen jaren verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en ondersteuning van mensen die door ziekte of een beperking niet goed mee kunnen doen in de samenleving. De gemeente kreeg dus extra taken, maar moest die ook met minder geld uitvoeren. Deze operatie is grotendeels gelukt, maar er blijven altijd punten voor verbetering. We kunnen vrijwilligers en mantelzorgers beter ondersteunen, het mijden van zorg beter tegengaan en meer werk maken van preventie en de inzet van nieuwe technologie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018