Steun ons en help Nederland vooruit

Persoonsgebonden budget

Mensen hebben allereerst een individuele verantwoordelijkheid voor hun gezondheid die zij kunnen beïnvloeden door hun gedrag en leefstijl. Die verantwoordelijkheid kan sterker worden aangesproken. Bij het organiseren van zorg en ondersteuning ligt er ruimte en een rol voor mensen zelf om invulling te geven aan hun individuele behoeftes. D66 pleit voor verdere uitbouw van de individuele zeggenschap over de keuze van zorg en zorgverleners en maakt zich daarom sterk voor toekomstbestendig persoonsgebonden budget.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018