Steun ons en help Nederland vooruit

Participatie een stap verder

De komende jaren moeten we de stap zetten om bewoners niet alleen te laten meepraten en meedenken, maar ook te laten meebeslissen. We moeten vaker het stuur uit handen durven geven. Bewoners moeten op wijk- en buurtniveau invulling kunnen geven aan hun omgeving. Iets dat nu maar in beperkte mate kan. Een blauwdruk voor alle wijken en buurten is niet de oplossing, daarvoor zijn de onderlinge verschillen te groot. De komende collegeperiode willen wij daarom experimenteren met substantiële buurtbegrotingen of -budgetten waarbij bewoners zelf beslissen over de besteding van een deel van het geld voor hun buurt. Verder willen we in één of enkele wijken ervaring opdoen met de coöperatieve wijkraad die bestaat uit ingelote bewoners en een wijkpanel dat digitaal meedenkt. Deze wijkraad nieuwe stijl neemt zelf het initiatief in het bepalen van de prioriteiten voor de wijk. De gemeente heeft nu vijf formele adviesraden: het Wmo-forum, Jeugdbelang, Cliëntenraad Werk & Inkomen, Diversiteitsraad en de Jongerenraad. Wij zien graag dat er een integrale raad voor Sociaal Domein komt. Naast de Jongerenraad moet meer aandacht komen voor de participatie van de jeugd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018