Steun ons en help Nederland vooruit

Parkeren

Wij zijn geen voorstander van gratis parkeren: de (auto-)parkeerder betaalt. In Veenendaal worden ons inziens redelijke tarieven gehanteerd voor de parkeergarages en -terreinen. Omdat we voldoende parkeergarages hebben pleiten wij ervoor om bovengrondse terreinen waar mogelijk een andere – bij voorkeur – groene bestemming te geven. We zijn voorstander van een kostendekkende parkeerexploitatie, zodat de parkeerder betaalt en niet alle inwoners aan het autoparkeren hoeven mee te betalen – zoals al jaren het geval is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018