Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs van de toekomst

Kinderen moeten zo goed mogelijk worden voorbereid op de toekomst. Zogeheten ‘21e-eeuwse vaardigheden’ als creatief denken, mediawijsheid, ondernemerschap en digitale vaardigheden moeten daarom een belangrijke rol krijgen in het onderwijs. Wij willen dat kinderen al in het basisonderwijs met dit soort vaardigheden kennis maken. De gemeente kan scholen hierin ondersteunen in de vorm van expertise en de juiste voorzieningen. Bijvoorbeeld door in samenwerking met de scholen het aanbieden van digitaal-onderwijsassistenten mogelijk te maken. D66 heeft in de afgelopen periode gezorgd dat er geld beschikbaar komt om de kinderen met programmeren in aanraking te laten komen. Dit moet voorgezet en uitgebreid worden. Door de samenwerking aan te gaan met bedrijven en hoger onderwijs, boren we een bron van expertise en kracht aan die zulke lessen mogelijk maakt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018