Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwe visie op cultuureducatie

D66 wil alle Veenendaalse kinderen kennis laten maken met cultuur, ook als zij dat van huis uit weinig meekrijgen. Door kunst te maken of te ervaren ontwikkel je je verbeelding en leer je dat er andere manieren van kijken zijn dan die van jezelf. Veenendaalse scholen hebben nu al de ruimte om cultuureducatie op hun leerlijn aan te laten sluiten, maar wensen, mogelijkheden en middelen zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd. Het ontbreekt scholen vaak aan geld en kennis. De gemeente moet in samenwerking met de onderwijssector en het culturele veld een langetermijnvisie op cultuureducatie in Veenendaal ontwikkelen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018