Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwe kansen in nieuwe energie

Bedrijven kunnen en willen een omslag maken naar een energieneutrale toekomst. Ze zien de eindigheid van de fossiele brandstoffen en afhankelijkheid van de ontwikkelingen in de mondiale politiek als een bedreiging voor hun bedrijfsvoering en winstgevendheid. Daarom omarmen ze de ambitie van de gemeente om voor te lopen in de energietransitie. Goede voorbeelden hiervan zijn het energieconvenant dat met het bedrijfsleven is afgesloten en de zonnepanelenprojecten waarbij bedrijven hun dak beschikbaar stellen om zo veel mogelijk energie op te wekken. Er is sprake van positieve energie die de komende vier jaar benut moet worden. In eerste instantie moet de focus komen op energiebesparing. Hierbij gaat het niet alleen om energieneutraal maken van bedrijfsgebouwen, maar ook het productieproces.

De transitie naar energieneutraal brengt ook een nieuwe werkgelegenheid met zich mee. De beschikbaarheid van geschoold personeel in de installatie-, bouw- en adviesbranche is te laag om deze aan te kunnen. Dat biedt kansen voor Veenendaal waar veel mensen wonen die lager geschoold zijn. De gemeente moet de bedrijven en onderwijs stimuleren om hun mensen om en bij te scholen en nieuwe arbeidskrachten aan te trekken die de transformatie gaan uitvoeren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018