Steun ons en help Nederland vooruit

Een nieuw leven voor bedrijventerreinen

Voortdurende aandacht voor de kwaliteit en veiligheid van bedrijventerreinen is nodig. Een economische groei van Veenendaalse bedrijven vergt dat we behoedzaam omgaan met omgeving en milieu. Om leegstand aan te pakken en verpaupering van oudere bedrijventerreinen te voorkomen zal de gemeente in samenwerking met alle betrokkenen een actief transformatiebeleid voor bedrijfsgebouwen moeten voeren. D66 wil dat de gemeente onderzoekt in hoeverre de subsidies vanuit het provinciaal, Rijks- of Europees niveau verkregen kunnen worden voor herstructurering van verouderde terreinen. Meerdere zzp’ers en midden- en kleinbedrijven kunnen worden gehuisvest in (leegstaande) bedrijfsverzamelgebouwen zodat efficiënt grond- en energiegebruik mogelijk is. Bij komst van bedrijven naar Veenendaal zal bij leegstand altijd moeten worden gekeken naar het hergebruiken van bestaande panden en ruimtes voordat nieuwbouw aan de orde is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018