Steun ons en help Nederland vooruit

Natuurbehoud en recreatie in balans

De bestaande natuurgebieden (Binnenveld, beide ‘Hellen’, en het gebied ten zuiden van de Dijkstraat) dienen beschermd te blijven, maar toegang tot natuur is belangrijk, vooral bij de ontwikkeling van jeugd. Er dient een balans gezocht te worden tussen toegankelijkheid en de bescherming van natuur. Kwintelooijen ligt weliswaar in Rhenen maar is een belangrijk recreatiegebied voor inwoners van Veenendaal. Van de bezoekers komt maar liefst 80% uit Veenendaal. Veenendaal en Rhenen zijn gezamenlijk opgetrokken om het beheer van dit gebied te organiseren na opheffing van het recreatieschap. We vinden het als D66 belangrijk om te blijven investeren in dit mooie gebied. Het liefst zo natuurlijk en duurzaam mogelijk. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een hulpmiddel om besluiten te nemen over ingrijpende ruimtelijke projecten. Ecologie en natuur zijn vaak nog onvoldoende onderdeel van deze analyse.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018