Steun ons en help Nederland vooruit

Meer Veenendalers aan het bewegen

Sport en bewegen zijn ook – of juist – voor ouderen van groot belang! Het zelfstandig kunnen boodschappen doen, fietsen, hond uitlaten of überhaupt zelfstandig kunnen leven en mobiel blijven vergroot je leefomgeving en gaat vereenzaming tegen! Wij pleiten als D66 voor een ‘Golden Sports’ programma voor ouderen zoals bijvoorbeeld in Amsterdam is opgezet. Hier worden zeer laagdrempelig in de buitenlucht sport- en bewegingsactiviteiten aangeboden tegen een geringe vergoeding. Kinderen uit een gezin met een laag inkomen sporten minder dan kinderen met rijkere ouders. Ook heeft 1 op de 8 kinderen last van overgewicht, wat de kans op ziekte op een latere leeftijd vergroot. Voor D66 is dit niet acceptabel. We willen investeren in maatschappelijke activiteiten om sporten en bewegen te stimuleren. Het werk van de buurtsportcoaches moet worden voortgezet en uitgebreid in wijken waar de sportparticipatie laag is en het vermogen tot zelforganisatie beperkt is. D66 wil dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan sport en bewegen. Kinderen met een beperking moeten samen met andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen. Wij vragen clubs hiervoor open te staan en vinden dat zij hierbij ondersteuning moeten kunnen krijgen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018