Steun ons en help Nederland vooruit

Meer groen in Veenendaal

Veenendaal ligt prachtig tussen de Vallei en het Utrechtse Heuvelrug. Binnen de stad vinden we vooral groen langs de wegen en hebben we te weinig parken die als groene longen van de stad kunnen fungeren. Door de groei en inbreiding is het een belangrijke uitdaging om onze omgeving aantrekkelijk en gezond te houden. D66 wil een integrale visie op en aanpak van het groen in Veenendaal dat samen met inwoners, experts en andere betrokken partijen wordt opgesteld. Wat ons betreft blijft het groen op de balans; met name bomen hebben een maatschappelijk waarde (gezondheid, milieu) die in geld gewaardeerd kan worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018