Steun ons en help Nederland vooruit

Leefbaarheid bij Rondweg-Oost

Bij doorgaande en grotere wegen zal de woonomgeving voor omwonenden wel leefbaar dienen te blijven. Bij de ontwikkelingen rond de Rondweg-Oost zullen wij de uitkomsten van het onderzoek dan ook goed bekijken en waarbij wij met name zullen letten op de leefbaarheid en milieueffecten aan deze route. Dus: mocht een verbreding van de weg echt onvermijdelijk zijn, dan is dat wat D66 alleen een oplossing mits de weg zoveel mogelijk ondertunneld dan wel verdiept wordt aangelegd, afhankelijk van de mogelijke neveneffecten. Bereikbaarheid is belangrijk, maar de leefbaarheid van onze inwoners staat voorop!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018