Steun ons en help Nederland vooruit

Kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg

D66 wil dat psychische problemen bespreekbaar zijn en dat er laagdrempelige toegang is tot psychische hulp. Door tijdige hulp kunnen we zwaardere problemen voorkomen. Dit vraagt dat de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) meer in verbinding met de wijk en omgeving van mensen wordt georganiseerd, in samenwerking met de huisartsen, praktijkondersteuners en buurtteams. De privacy moet hierbij bewaakt worden. Veenendaal loopt voorop in een succesvolle benadering van personen met verward gedrag en dit moet uitgebouwd worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018