Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg: Veiligheid voorop en voorkomen van crises

Bij crisis en acute nood in een gezin, moet er direct worden ingegrepen. Voorkomen is echter beter dan genezen. Door problemen tijdig te signaleren en kinderen en jongeren in een vroeg stadium vrijwillig te helpen met hun problemen voorkomen we escalatie en uithuisplaatsing. Zorg moet er altijd op gericht zijn dat het gezin zo snel mogelijk het gewone leven weer kan oppakken.

Als er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, werken de wijkteams samen met Veilig Thuis Midden Nederland. Uit rapporten van de inspectie komt deze samenwerking als één van de beste naar voren. We willen de samenwerking met scholen verbeteren, zodat ook vanuit het onderwijs direct vragen kunnen worden gesteld, meldingen worden gemaakt en goed wordt teruggekoppeld. We willen de capaciteit van pleegzorg vergroten, de kwaliteit verbeteren en goede samenwerking met pleegouders verder verbeteren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018