Steun ons en help Nederland vooruit

Integraal kindcentrum voor ieder Veenendaals kind

In de afgelopen periode heeft onze wethouder samen met de scholen een ambitieus plan ontwikkeld voor geleidelijke vernieuwing van onderwijshuisvesting, met daaraan gekoppeld de ontwikkeling van integrale kindcentra in alle Veenendaalse wijken. Hierin komt alles voor het kind onder één dak: kinderopvang, peuterwerk, vroeg- en voorschoolse educatie, jeugdzorg en onderwijs. Door goed samenwerking worden kinderen optimaal ondersteund om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Achterstanden in ontwikkeling of onderwijsachterstanden kunnen makkelijker worden aangepakt door de nauwe samenwerking van partijen. Afhankelijk van de behoefte in de wijk kan ook welzijn, cultuur en sport worden toegevoegd aan deze centra. D66 wil dat dit plan in de komende periode verder wordt uitgevoerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018