Steun ons en help Nederland vooruit

In vrijheid jezelf kunnen zijn

In Veenendaal ben je vrij om je leven te leiden zoals jij dat wilt. Om eruit te zien zoals je wilt, te geloven wat je wilt en te houden van wie je wilt. Dat kan alleen als Veenendaal een plaats is waar mensen niet worden gediscrimineerd of bedreigd. Nu Veenendaal in de afgelopen decennia hard gegroeid is en spanningen in de samenleving merkbaar zijn, moeten we in gesprek blijven gaan. Het is niet erg dat we het niet altijd eens zijn, maar botsende wereldbeelden mogen nooit aanleiding zijn voor uitsluiting of geweld. In vrijheid je eigen keuzes maken gaat niet wanneer je niet veilig bent of je je niet veilig voelt.

Vrijheid en veiligheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een veiliger Veenendaal is een gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen wanneer bewoners, instellingen, ondernemers en de overheid samenwerken lukt dit. Gevoelens van onrust nemen wij serieus en tegelijkertijd laten we ons niet leiden door angst. Daarom kiezen we voor maatregelen die werken in plaats van schijnveiligheid. Op de eerste plaats willen we criminaliteit voorkomen, juist door de diepere oorzaken hiervan te bestrijden. Dat betekent ruimte aan mensen geven en investeren in kansen voor iedereen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018