Steun ons en help Nederland vooruit

Hoogspanningskabels ondergronds

D66 heeft zich in afgelopen periode ingezet voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels. Hoewel een causaal verband tussen hoogspanningskabels boven de grond en gezondheidsschade nooit aangetoond is, is er wel een statistisch verband. Daarom heeft de rijksoverheid een voorzorgsprincipe ingesteld waardoor woningen en scholen bouwen onder de kabels niet meer mogelijk is. Voor de bestaande wijken is echter niets geregeld en wat ons betreft moet de gemeente in de komende periode zorgen dat onze wijken vrijgemaakt worden van deze velden. D66 heeft in de afgelopen ervoor gezorgd dat Veenendaal een haalbaarheidsonderzoek opstart om te onderzoeken wat hier precies voor nodig is. De financiering van de verkabeling zelf moet wat ons betreft grotendeels komen van het rijk, de provincie en de netwerkbeheerders.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018