Steun ons en help Nederland vooruit

Een goede start op school

Wij willen dat kinderen zonder een achterstand beginnen. Voor veel kinderen is groep 1 van het basisonderwijs te laat om (taal)vaardigheden nog op te pikken. Wij vinden het daarom belangrijk dat deze kinderen vanaf hun tweede jaar naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gaan. Zodat elk kind, met of zonder onderwijsachterstand, of hun ouders nu werken of niet, met een goede basis aan de schoolcarrière begint. Ook kinderopvang en peuterwerk zijn belangrijk, voor de ontwikkeling van kinderen en de mogelijkheden van ouders. Wij zijn blij dat we er in de afgelopen periode onze wethouder ervoor heeft gezorgd dat er meer budget gekomen is voor VVE en dat peuterwerk dat wegbezuinigd was weer terug is gekomen. Wat D66 betreft moet in de komende periode nog meer ruimte komen voor deze activiteiten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018