Steun ons en help Nederland vooruit

Gezonde lucht in een gezonde stad

Iedere Veenendaler heeft recht op zo schoon mogelijke lucht. De luchtkwaliteit is echter nog steeds een probleem. Hoewel we voldoen aan de lokale normen en landelijke normen, is het wel een uitdaging om ook aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie te voldoen. Normen die wat ons betreft eigenlijk niet ver genoeg gaan. Wij willen geen enkel risico nemen met de lucht die we inademen. Daarom willen we dat het beleid gericht wordt op de strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie en hierin samen optrekken met de andere plaatsen in FoodValley.

Omdat de gemeente het goede voorbeeld dient te geven, willen wij dat het volledige gemeentelijke wagenpark 100% uitstootvrij wordt. Veel maatregelen die de luchtkwaliteit kunnen verbeteren zijn verkeersmaatregelen. Rondom (grotere) wegen is groen van belang als buffer van uitstoot maar ook geluid. Wat D66 betreft passen we rondom wegen veel groen (bomen en struiken, niet (alleen) gras) toe. Groen en bomen voegen niet alleen veel toe aan de kwaliteit en beleving van het straatbeeld van Veenendaal qua beleving, maar vangen ook veel fijnstof op en dempen geluid. Dat is positief voor de luchtkwaliteit en dus ook voor de gezondheid van onze inwoners. Daarnaast vormt ook houtstook een oorzaak van luchtvervuiling. Met een voorlichtingscampagne willen wij inwoners informeren over de schadelijke effecten ervan. De negatieve effecten van verkeer (fijnstof, CO) worden gecompenseerd door het aanbrengen van groen. Om ons aan deze doelstellingen te houden willen we dat elke Veenendaler kan inzien hoe (on)gezond de lucht is die hij/zij elke dag inademt.

Wij pleiten voor rookvrije schoolpleinen en -omgeving rondom sport maar ook rookvrije sportvelden in Veenendaal.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018