Steun ons en help Nederland vooruit

Geef initiatieven ruimte en vertrouwen

Mensen weten vaak zelf het beste hoe hun omgeving mooier of beter kan. Er is veel eigen initiatief in Veenendaal: van Stadslab en Veenergiek tot gezamenlijk groenonderhoud in de buurt, van taallessen voor vluchtelingen tot het zelf beheren van het buurthuis. De gemeente moet ruimte en vertrouwen geven, en durven experimenten toe te laten. Ook als een experiment mislukt, kunnen we daarvan leren. Per initiatief moet gekeken wat nodig is: ambtelijke ondersteuning, een tijdelijke locatie, een netwerk, geld, materieel of soms alleen de vrijheid om het te proberen. Voor initiatieven is ook een fonds beschikbaar, maar dat fonds moet beter toegankelijk en bekender worden, met name in buurten waar er nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Veel initiatiefnemers lopen nog steeds tegen beperkingen en bezwaren aan binnen de gemeentelijke organisatie. Ook in het kader van de nieuwe omgevingswet is het hard nodig dat de initiatiefnemers geholpen worden met de vormgeving van participatie. Daarom introduceren wij een ‘groene-golf-medewerker’ van de gemeente die een initiatief van begin tot einde helpt. Zo voorkomen we dat initiatiefnemers van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018