Steun ons en help Nederland vooruit

Van gas af: collectieve inkoop duurzame warmte

De gemeente zet zich in om nieuwe duurzame energie beschikbaar te maken. Alleen zonnepanelen op daken zijn niet voldoende om de woningen te verwarmen. D66 wil dat de gemeente in de komende periode met het bedrijfsleven een warmteplan maakt waarin gezocht wordt naar de oplossingen voor duurzame energie. De zonnepanelen op bedrijfsdaken en de restwarmte van bedrijven kunnen veel betekenen. Maar er zal ook gezocht moeten worden naar bijvoorbeeld geothermische energie in de bodem die door woningen gebruikt kan worden. Deze warmtebronnen kunnen door collectieve inkoop beschikbaar worden gesteld.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018