Steun ons en help Nederland vooruit

Financieel solide

D66 maakt zich sterk voor een solide financieel beleid. Hieronder verstaat D66 onder meer een sluitende begroting, transparantie en adequate risicobeheersing. De gemeente mag geen onbeheersbare, financiële risico’s lopen. Wij pleiten voor een heldere en periodieke verantwoordingsrapportage van het college zodat tijdig kan worden (bij)gestuurd. De gemeente moet actief op zoek gaan naar cofinanciering en subsidies van de provincie, het Rijk, de EU en andere organisaties.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018