Steun ons en help Nederland vooruit

Een veilige leefomgeving

De gemeente moet voortdurend de veiligheid op de wegen, wandel- en fietspaden en de daarop aanwezige verlichting controleren en daar waar nodig verbeteren om zo te helpen bij het vergroten van het veiligheidsgevoel van de Veenendalers en hun gasten.

Bij nieuwbouwplannen moet altijd goed worden gekeken naar de (on)veiligheid rondom een dergelijk project. D66 vindt aandacht hiervoor onontbeerlijk: voorkomen is beter dan genezen. Bedrijven die gezondheidsrisicodragend zijn en bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen in opslag hebben dienen altijd bekend te zijn en te voldoen aan de door de (lokale) overheid gestelde veiligheidseisen. Regelgeving met betrekking tot veiligheid in de horeca, winkels en openbare ruimten, zeker aangaande nooduitgangen, moet strikt worden gehandhaafd. Hier kan en mag nooit sprake zijn van gedoogbeleid.

D66 maakt zich zorgen over de nadelige gevolgen van vuurwerk voor het milieu, de veiligheid, de gezondheid van onze inwoners en het dierenwelzijn. Daarom kijken we uit naar de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Verder zal D66 voorstellen steunen die leiden tot een sterke vermindering van de nadelige gevolgen van het afsteken van vuurwerk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018