Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam inkopen en circulair bouwen

D66 vindt dat de gemeente een actieve rol moet vervullen bij de transitie naar een duurzame economie. Dit uitgangspunt moet doorwerken in het inkoopbeleid door actief te streven naar de aanschaf van circulaire goederen, diensten, gebouwen en werken. Jaarlijks wordt door de gemeente Veenendaal voor tientallen miljoenen ingekocht. Deze inkoopkracht biedt de mogelijkheid om duurzame ontwikkelingen te stimuleren of aan te jagen. De ambitie hierbij is niet langer slechts te voldoen aan minimale eisen van milieu-impact tegen een zo laag mogelijke (eenmalige) kostprijs maar het aanmoedigen en/of uitnodigen van leveranciers om zo duurzaam mogelijk producten, diensten of werken te leveren tegen een gunstige prijs. Tevens is D66 van mening dat de gemeente Veenendaal aansluiting moet zoeken bij bestaande convenanten zoals vele gemeentes dat reeds hebben gedaan, met name het ‘Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 – 2020’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018