Steun ons en help Nederland vooruit

Delen van open data

D66 is voorstander van het delen van openbare informatie via open data (bijvoorbeeld dynamische parkeerdata, geaggregeerde buurtinfo, leegstand, WOZ-data, open begroting, open buurtinfo). Ondernemers kunnen die informatie vermarkten en burgers kunnen geïnformeerd blijven over voor hen relevante gemeentezaken. Deze informatie dat met publiek geld betaald is moet voor iedereen beschikbaar komen. Dit geldt ook voor informatie die in opdracht of met subsidie van de gemeente verzameld of gecreëerd is. Uiteraard zijn persoonlijke, vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige gegevens hierop uitgezonderd. De waarde van open data neemt toe wanneer meer gemeenten dezelfde datasets op een gestandaardiseerde wijze ontsluiten. Daarvoor moet aansluiting worden gezocht bij andere gemeenten in de regio.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018